Följ oss på
Har ni frågor?
Ring 0454-840 10
Mån-Fre kl 08.00 - kl 16.00

Nyhetsrum


Svenska HLR-registret

17 April, 2018


Det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret (tidigare benämnt det svenska hjärtstoppsregistret) är det enda kvalitetsregistret i Sverige (oss veterligen) som rapporterar hur många människoliv som verksamheten räddar årligen. För år 2016 rapporterar registret att 1317 patienter räddades till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp i Sverige.

Bland samtliga överlevande har det stora flertalet (mer än 90 %) en god eller en relativt god cerebral funktion. I 2017 års rapport inkluderas även data från PROM och hjärtstartarregistret. De 3 regioner i Sverige som rapporterat est räddade liv per 100 000 invånare år 2016 (oavsett om hjärtstoppet inträffade innanför eller utanför sjukhusets väggar) var i rangordning:

Region 1: Blekinge

Region 2: Dalarna

Region 3: Kalmar


Konklusion

Hjärt-lungräddning i Sverige räddade 1 317 människor
till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp år 2016 enligt Det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Detta är en underskattning eftersom ännu inte alla sjukhus rapporterar till registret.

Siffran indikerar dock att hjärt-lungräddning i Sverige har blivit en folkrörelse (involverande den traditionella sjukvården, ambulanssjukvården, räddningstjänst, polis, andra organisationer såsom Röda Korset, Svenska livräddningssällskapet och enskilda kommuninvånare) med dramatiska konsekvenser. Ett första delmål för framtiden är att göra rapporteringen fullständig så att den totala konsekvensen av denna folkrörelse kan redovisas. Vi är inte där ännu, men vi är på god väg.

Uppgifterna är hämtade från Svenska Hjärt-Lungräddningsregistrets årsrapport 2017.
Syfte - att rädda liv

04 April, 2018

Ett kreativt möte kring SMS-livräddare hölls igår hos Techmedico på NetPort Science Park.
Ove Svensson och David Fredman från SMS-livräddare gästade oss och berättade om sitt system som bidrar till ökad överlevnad i plötsligt hjärtstopp. Vi tror att Blekinge är redo att rädda fler liv.

Vill du veta mer?!
Då är du välkommen att delta på en nätverksträff med fokus på hur vi kan att öka överlevnaden vid hjärtstopp. Här kommer också David Fredman att vara en av föreläsarna.

Anmälan och information om programmet hittar du här:
http://bit.ly/ResuscitationU...
Nätverksmöte i Karlshamn

29 Mars, 2018

Välkommen att anmäla dig till Nätverksmöte i Karlshamn!

Anmälan och information om programmet hittar du här:
http://bit.ly/ResuscitationU...

Överlevnadskedjan

20 Mars, 2018

"Kedjan som räddar liv" är en serie åtgärder, illustrerade som länkar.

Länkarna måste fungera i alla sina delar för att ett liv ska kunna räddas. Överlevnaden förbättras dramatiskt genom tidiga insatser.

Tidigt larm och identifiering av hjärtstillestånd, tidig HLR av hög kvalitet, tidig defibrillering och eftervården på sjukhus.
Entreprenörskap på riktigt 2018

13 Mars, 2018

Årets UF-mässa, Entreprenörskap på riktigt, hålls på Blekinge Convention Center i Ronneby den 14 mars.

Techmedico kommer att ha personal på plats och hela mässan kommer att klassas som Hjärtsäker zon.

Varje år hålls regionala mässor runt om i Sverige där unga företagsamma ungdomar visar upp sina företag.
UF- företagare betyder att man under ett år i gymnasiet startar, driver och avvecklar ett företag som en del av sina studier. Under året som UF-företagare deltar man i olika aktiviteter som regionala utbildningsdagar, tävlingar och mässor.

10:30 Invigning - mässan öppnar