Följ oss på
Har ni frågor?
Ring 0454-840 10
Mån-Fre kl 08.00 - kl 16.00

7 fördelar med hjärtsäker zon

07 Februari, 2013

• - Kvalitetssäkrade hjärtstartare
• - Kvalitetssäkrade utbildare
• - Uppföljning med repetitionsutbildning
• - Att bidra till samhällsnyttan
• - Uppmärksamhet i större sammanhang med likasinnade företag
• - Att bygga det egna varumärket –det goda företaget
• - En naturlig förlängning av arbetet med miljö och hälsa

Om en hjärtstartare kan sättas in inom 180 sekunder ökar chansen dramatiskt att livet ska kunna räddas. Därför är det så viktigt att varje arbetsplats kan göras hjärtsäker. Ju fler hjärtsäkra arbetsplatser vi kan skapa desto närmare kan vi komma ett hjärtsäkert Sverige.

Techmedico AB har exklusivit samarbetsavtal med Hjärt- Lungfonden avseende samarbete kring projektet Hjärtsäkra Sverige.