Följ oss på
Har ni frågor?
Ring 0454-840 10
Mån-Fre kl 08.00 - kl 16.00

Riksdagen vill lagstifta om hjärtstartare

25 April, 2013

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om detta. Riksdagen konstaterar att teknikutvecklingen har gjort det lättare att använda hjärtstartare. De borde därför vara lika självklara som brandsläckare i miljöer där många människor vistas, som i gallerior och på arbetsplatser. Tillkännagivandet bygger på en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om samhällets räddningstjänst.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 3, punkt 5 och i övrigt utskottets förslag till beslut. Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Läs mer: http://www.riksdagen.se/sv/D...