Följ oss på
Har ni frågor?
Ring 0454-840 10
Mån-Fre kl 08.00 - kl 16.00

Stororder till Techmedico

12 Februari, 2015

Techmedico AB i Karlshamn har i dagarna fått sin hittills största order. Företaget ska leverera hjärtstartare och utbildning till koncernen Bergendahl & Son AB och dess dotterbolag. Koncernen har ca 3 000 anställda i det egna konceptet City Gross, EKO, MAT och Cash. Utöver detta levererar koncernen dagligvaror till fristående butiker inom bl a Matöppet och Den svenska matrebellen som även de omfattas av avtalet.

Initiativet till att hjärtsäkra enligt konceptet Hjärtsäker Zon kommer från Bergendahls Foods företagsledning. Techmedicos åtagande inleds omgående och löper under minst ett års tid.

– När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp kan en snabb HLR-insats med hjärtstartare vara avgörande. Med hjärtstartare och certifiering som Hjärtsäker Zon i vår dagligvaruhandel, där många människor rör sig, kan vi rädda liv, säger Sanna Svärd, Bergendahls Food.

Detta är den största satsningen på konceptet Hjärtsäker Zon som gjorts i svensk dagligvaruhandel. Ett samverkansprojekt med Hjärt-Lungfonden som driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige och konceptet Hjärtsäker Zon tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

För Bergendahls innebär detta, att det i varje butik ska finnas rutiner och beredskap för att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp och för att larma 112. Att personalen har kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in och att behandling med hjärtstartare kan påbörjas inom tre minuter oavsett tidpunkt på dygnet.

- Vi ser den här ordern som ett bevis på att Bergendahl Food har förtroende för vår kapacitet och kunskap inom ämnet hjärt- lungräddning och defibrillering, säger Jessica Holmström VD på Techmedico AB.