Följ oss på
Har ni frågor?
Ring 0454-840 10
Mån-Fre kl 08.00 - kl 16.00

Svenska HLR-registret

17 April, 2018


Det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret (tidigare benämnt det svenska hjärtstoppsregistret) är det enda kvalitetsregistret i Sverige (oss veterligen) som rapporterar hur många människoliv som verksamheten räddar årligen. För år 2016 rapporterar registret att 1317 patienter räddades till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp i Sverige.

Bland samtliga överlevande har det stora flertalet (mer än 90 %) en god eller en relativt god cerebral funktion. I 2017 års rapport inkluderas även data från PROM och hjärtstartarregistret. De 3 regioner i Sverige som rapporterat est räddade liv per 100 000 invånare år 2016 (oavsett om hjärtstoppet inträffade innanför eller utanför sjukhusets väggar) var i rangordning:

Region 1: Blekinge

Region 2: Dalarna

Region 3: Kalmar


Konklusion

Hjärt-lungräddning i Sverige räddade 1 317 människor
till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp år 2016 enligt Det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Detta är en underskattning eftersom ännu inte alla sjukhus rapporterar till registret.

Siffran indikerar dock att hjärt-lungräddning i Sverige har blivit en folkrörelse (involverande den traditionella sjukvården, ambulanssjukvården, räddningstjänst, polis, andra organisationer såsom Röda Korset, Svenska livräddningssällskapet och enskilda kommuninvånare) med dramatiska konsekvenser. Ett första delmål för framtiden är att göra rapporteringen fullständig så att den totala konsekvensen av denna folkrörelse kan redovisas. Vi är inte där ännu, men vi är på god väg.

Uppgifterna är hämtade från Svenska Hjärt-Lungräddningsregistrets årsrapport 2017.